İdeal Eğitim Koleji

Öğrencimizin özgüvenini artıran, sorumluluk duygusunun gelişimine katkı sağlayan bir okuluz. Ülkesine olan sorumluluğunu bilen, insanlığa hizmet için hedefleri doğrultusunda bireyler yetiştirmeyi görev edindik. Sağlam ve kurumsal yapı ile eğitim değerimiz yüksektir ve eğitimin ders saatiyle sınırlı olmadığına inanırız. Derslerimiz yeterli bir zaman diliminde anlatılır, soru çözümlerine yeteri kadar zaman ayırılır. Uygulama derslerimizle de öğrencilerimize fırsat tanırız. Rehberlik sistemi ile eğitim modelimiz entegre halindedir. Öğrenci çalışmasını kontrol edip ve bu çalışmalara başarıya dönüştürmeye gayret ederiz. Bilinçli bir kariyer seçimi yaparak geleceğini planlayan bireyler yetiştiririz. Butik okul anlayışımızı gerek çalışma şeklimizde gerekse eğitim felsefemizde ispatlayan bir temel liseyiz.

Bizim için “Bütün öğrenciler özeldir” anlayışı doğrultusunda rehberlik hizmeti vermekteyiz. Amacımız, öğrencinin kendini tanımasını sağlamak, tutarlı hedefler koymak ve sınav bilinci oluşturmaktır. Anlama, kavrama, uygulama süresi her öğrencide farklıdır. Rehberlik servisinin takibinde, sınav kaygısını azaltarak, disiplinli çalışma programı uygulayarak başarıyı yakalamaktayız. Bu amaçla yapmış olduğumuz davranış değerlendirme envanterleri birebir değerlendirilmekte, verimli bir çalışma ortamı oluşturmaktayız.

Öğrencilerimizin başarı durumu kontrol amacıyla haftalık deneme sınavı uygulanır. Tarama ve deneme sınavlarına göre eksik konular tespit edilir ve rehberlik servisimiz tarafından bireysel etüt yazılır.

Branş öğretmenlerimiz tarafından yapılan ödev kontrolü haricinde aylık periyotlarla rehberlik servisimiz tarafından ödev kontrolü yapılarak velilerimiz bilgilendirilmektedir. Testlerimiz ve soru bankamız haftalık ve aylık ödev kontrolüne uygun hazırlanmıştır.